msconsulting-szczepaniak.com
pl en
Today is Sunday, 21 July 2024

Services


 

 

 

 

You are here: Homepage > MSC > Services

LEGALIZACJA PRACY

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
Przedłużanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
Oświadczenia Powierzenia pracy
Dokumentacja zatrudnieniowa

more

WYROBY MEDYCZNE

Procedury zezwoleń i powiadomień
Rejestracja produktów medycznych
Rejestracja badań klinicznych
Monitoring procedury

more

LEGALIZACJA POBYTU

Rejestracja pobytu Obywateli Unii Europejskiej
Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Zezwolenia na osiedlenie się
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
Nadania obywatelstwa polskiego
Karty pobytu dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej będących obywatelami państw trzecich
Stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin będących obywatelami państw trzecich
Zaproszenia

more

DORADZTWO HR

• Doradztwo Kadrowe
• Audyty Kadrowe
• Obsługa Kadrowa Cudzoziemców na rynku pracy w Polsce
• Pomoc w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych

more